Het omgevingsmodel, een literatuurstudie, bij scheepswerf