Verspreiding van opgelost zout vanuit een zanddepot in het Haringvliet