Enige toepassingen van Fourierintegralen op elastische problemen