Uittreerede Professor Ir S. Hengst “5000 jaar Schoon schip” (ISBN: 90-806734-1-2)