Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenzettingen, testen van ZSteen1.8