Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Peters, R.Y. (author), Liu, X. (author)
In tegenstelling tot conventionele radar -en radiosystemen kan de toepas- sing van een Software Defined Radio (SDR) grotendeels bepaald worden in software. Een SDR bestaat uit een RF-frontend, een paar ADC/DAC’s, een FPGA en een host computer. In de hostcomputer en de FPGA kan de functie van een SDR volledig worden geherdefini ?eerd, zonder dat...
bachelor thesis 2011