Searched for:
(1 - 8 of 8)
document
Van Rosmalen, B. (author)
book 1997
document
Boelhouwer, P.J. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Elsinga, M.G. (author)
book 1995
document
Elsinga, M.G. (author)
book 1994
document
Conijn, J.B.S. (author)
Onderzoek in opdracht van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.
book 1989
document
Conijn, J.B.S. (author)
Onderzoek in opdracht van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, de Directie Coördinatie Bouwbeleid van het Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen.
book 1989
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author)
De opleving in de bouw van vrije-sectorwoningen, die gepaard gaat met een veel grotere nadruk binnen het woningbouwprogramma op de vrije sector, is voor het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) de reden geweest een onderzoek op te dragen aan het Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB) naar de...
book 1989
document
Heeger, H. (author)
book 1989
document
Adriaansens, C.A. (author)
book 1985
Searched for:
(1 - 8 of 8)