Searched for: +
(1 - 20 of 5,543)

Pages

document
Boogaard, H.F.P. van den (author)
report 1992
document
Akkerman, G.J. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1998
document
Verheij, H.J. (author), Groot, F. de (author), Coops, H. (author), Geilen, N. (author)
report 1992
document
Davidse, M.P. (author)
This report describes the analysis of a Delta flume experiment on an asphaltic concrete revetment performed in the year 1991. In the experiment the strain at the underside of the revetment is measured together with the deflection of the revetment and the wave impact pressure which causes the strain. In the years after the experiment some...
report 2009
document
Anonymus, A. (author)
Overzicht van de toetsing van primaire waterkeringen in Nederland.
report 2011
document
Anonymous, A. (author)
In deze deelnota worden de volgende thema's behandeld voor de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en de bijdragen die het Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) project beoogt: - Het ruimtegebruik in het haven- en industriegebied. Hier komt niet alleen het ruimtetekort voor de economische groei aan de orde, maar ook de ruimtevraag vanuit de...
report 2001
document
Ramsbottom, D. (author)
The purpose of this report is to identify messages from the FLOODsite pilot studies that might be helpful to Policy makers who are responsible for the implementation of the EC Floods Directive. The main requirement identified in this review is the need to develop guidance for methods to implement the Floods Directive based on the results of the...
report 2009
document
Glasbergen, P. (author)
report 1997
document
Van Veen, J. (author)
Het is de bedoeling achtereenvolgens de volgen werken uit te voeren: 1. De dam op de plaat, langs 1920 m met de daarbij behorende 5 kribben, zal het eerst worden gemaakt. De algemene toestand zal door deze dam weinig veranderen, daar de stroomrichting ten naaste bij overeenkomt met de damrichting. Aan de zuidzijde kan worden begonnen, terwijl de...
report 1929
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1977
document
Skafel, M.G. (author)
This study was undertaken to provide Terrafix Erosion Control Products Inc. with experimental data on the stability of their block systems when subjected to wave attack. The Terrafix block system is one of many different schemes developed over the years to protect revetments from wave attack. Systems as varied as rip rap, asphalt, tires,...
report 1979
document
Bouw, R. (author)
Het doel van dit project is om te onderzoeken of Ground Consolidators (technisch) geschikt zijn als bodem- en oeverbescherming. Als dit het geval is, kunnen er aan de hand van de resultaten van dit onderzoek ontwerprichtlijnen opgesteld worden voor het gebruik van GC’s als oeverbescherming. In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksvragen gesteld die...
report 2011
document
Kester, J.A.T.M. van (author)
report 1998
document
Bijlsma, L. (author)
Een (noord)westerstorm boven de Noordzee veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft waarschuwingen en alarmeringen gegeven voor de sectoren West Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Deze stormvloed is geclassificeerd als een lage stormvloed. Tijdens de passage van de stormvloed...
report 2008
document
report 2002
document
Van der Putten, W.H. (author), Van Gulik, W.J.M. (author)
Krachtens de Deltawet dienen zeewerende duinen aan minimum eisen te voldoen. Hiertoe moet plaatselijk de zeereep kunstmatig worden verhoogd en verbreed en het zand door middel van begroeiing, vrijwel uitsluitend helm en noordse helm, worden vastgelegd. Deze planten worden als vanouds met de hand aangebracht. In een voorgaand onderzoek is op...
report 1988
document
Bubbert, M.T.G. (author)
Metingen t.b.v. het project Nomive7/WST-4 "stoftransporten langs de Nederlandse kust". 1985-1986 Deze rapporten bevatten de primaire meetdata.
report 1988
document
Niemeijer, J. (author)
De kruinhoogten van de dijken rond het havenggebied Vlissingen-Oost (Sloehavengebied) worden binnenkort op deltahoogte gebracht. De kruinhoogten zijn berekend volgens de deltanomen, rekening houdend met zeespiegelstijging, opwaaiing, seiches en lokale golfgroei. Deze kruinhoogten zijn vergeleken met de aanwezige kruinhoogten. Het blijkt dat de...
report 1992
document
Ramaer, J.C. (author)
IJsverslag van de winter van 1916 op 1917. Geconcludeerd kan worden dat de meeste rivieren te maken hadden met vast ijs in de gehele maand februari. Er is onderzoek gedaan naar de rivieren Pannerdensch Kanaal, Neder Rijn, Lek, Nieuwe Maas, Boven-Rijn, Waal, Merwede en den Gelderschen IJssel.
report 1917
document
McFadden, L. (author)
This report highlights a series of key challenges and opportunities towards developing integrated strategies for flood risk management for the London and Thames Estuary region. The report suggests that the predominant feature of Integrated Flood Risk Management (IFRM), adaptive co-management and strategic planning is the emphasis on a holistic...
report 2007
Searched for: +
(1 - 20 of 5,543)

Pages