Searched for: author%3A%22Calle%2C+E.O.F.%22
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Van Duijnen, P.G. (author), Schweckendiek, T. (author), Calle, E.O.F. (author), Van Eekelen, S.J.M. (author)
In the Netherlands, the design guideline for basal reinforced piled embankments has been revised (CUR226:2015) adopting a new analytical design model (The Concentric Arches (CA) model, Van Eekelen et al., 2013; 2015). The CA model provides geosynthetic reinforcement (GR) strains which were compared with laboratory and in situ measurements (Van...
conference paper 2015
document
Van Duijnen, P.G. (author), Schweckendiek, T. (author), Calle, E.O.F. (author), Van Eekelen, S.J.M. (author)
In the Netherlands, the design guideline for basal reinforced piled embankments has been revised (CUR226:2015) adopting a new analytical design model (The Concentric Arches (CA) model, Van Eekelen et al., 2013; 2015). The CA model provides geosynthetic reinforcement (GR) strains which were compared with laboratory and in situ measurements (Van...
conference paper 2015
document
Van der Meer, M. (author), Calle, E.O.F. (author)
Op instigatie van het ENW is het onderwerp faalmechanismen bij overgangen en overgangsconstructies in primaire waterkeringen ter hand genomen. Begonnen is met een inventarisatie van de belangrijkste problemen bij en al bestaande oplossingen voor overgangen en overgangsconstructies, aan de hand van raadpleging van een panel van experts uit de...
report 2012
document
Lopez De La Cruz, J. (author), Calle, E.O.F. (author), Schweckendiek, T. (author)
New insights into the failure mechanism piping (under-seepage) regarding the physical process as well as reliability aspects have led to a revision of the Dutch design and safety assessment rules for dikes. This paper describes how the required factor of safety for piping is derived from a top level requirements formulated in terms of an...
conference paper 2011
document
Schweckendiek, T. (author), Calle, E.O.F. (author)
conference paper 2010
document
Calle, E.O.F. (author), Kruse, G.A.M. (author), Van der Meer, M.T. (author), Halter, W.R. (author), Effing, B.M. (author)
Dit rapport bevat de verslaglegging van activiteit 2 uit het projectplan, namelijk het aangeven van benodigde schematisiringen voor grondmechanisch toetsen van dijken.
report 2009
document
Schweckendiek, T. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Van Mierlo, M.C.L.M. (author), Calle, E.O.F. (author), Courage, W.M.G. (author)
A risk-based safety approach is indispensable to support decision-making on flood protection strategies and measures. Hitherto the effects of river system behaviour on flood risk have usually been neglected. River system behaviour refers to the fact that the flood risk (or safety) of a particular area may depend on the safety of other adjoining...
conference paper 2008
document
Blommaart, P.J.L. (author), Van der Meer, M.T. (author), Stoop, J.D. (author), Zwang, L.W.A. (author), Calle, E.O.F. (author), Deutekom, J.R. (author)
Gedetailleerde en geavanceerde methoden voor de beoordeling van de macrostabiliteit binnenwaarts. Dit Technisch Rapport Actuele Sterkte van Dijken bevat een viertal methoden voor de invulling van een nauwkeuriger dimensionerings- en toetsmethodiek ten aanzien van de macrostabiliteit binnenwaarts: 1. restbreedteanalyse; 2. methode bewezen sterkte...
report 2007
document
Stijnen, J.W. (author), Wouters, C.A.H. (author), Calle, E.O.F. (author), Knoeff, H. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
Het hoofddoel van het project is om te onderzoeken hoe dijken die volgens de huidige leidraden en richtlijnen zijn ontworpen zich verhouden tot het model PC-Ring. Deze verhouding wordt zichtbaar gemaakt door de faalkansen te vergelijken met de ontwerpnorm. De faalkansen worden met PC-Ring berekend. Tevens wordt de verhouding zichtbaar tussen de...
report 2006
document
Calle, E.O.F. (author)
AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK Rijkswaterstaat RIZA is aan GeoDelft gevraagd een methode voor te stellen om waterstandsverlopen voor het Markermeer te karakteriseren ten behoeve van de geotechnische toetsing van de dijken rond het Markermeer. Aanleiding was een vraag van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Bij de toetsing van de...
report 2005
document
Calle, E.O.F. (author), Knoeff, J.G. (author), Verheij, H.J. (author)
report 2003
document
van Mierlo, M.C.L.M. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Calle, E.O.F. (author), Vrijling, J.K. (author), Jonkman, S.N. (author), de Bruijn, K.M. (author), Weerts, A.H. (author)
report 2003
document
Calle, E.O.F. (author)
Bezwijken is het optreden van een bezwijkmechanisme waarbij een bezwijkmechanisme wordt gedefinieerd als breuk, vormverandering, verlies van samenhang of schade aan (onderdelen) van de dijk, als gevolg van belastingen of belastingeffecten die de sterkte overtreffen, waardoor de capaciteit om water te keren nadelig kan worden beïnvloed. Een...
report 2002
document
Calle, E.O.F. (author), Knoeff, J.G. (author)
report 2002
document
Calle, E.O.F. (author), Knoeff, J.G. (author)
report 2002
document
Kremer, R.H.J. (author), Van der Meer, M.T. (author), Niemeijer, J. (author), Koehorst, B.A.N. (author), Calle, E.O.F. (author)
Dit Technisch Rapport is geheel gericht op de waterkerende functie en beoogt een bundeling te zijn van de geotechnische aspecten van waterkerende grondconstructies. Andere functies zoals wonen, verkeer, landbouw etc. komen derhalve uitsluitend ter sprake, voor zover er een wisselwerking is met de waterkerende functie. Nieuwe ontwikkelingen op...
report 2001
document
Calle, E.O.F. (author)
report 2001
document
Calle, E.O.F. (author), Kruse, G.A.M. (author)
report 2001
document
Calle, E.O.F. (author), Van der Meer, M.T. (author), Niemeijer, J. (author)
Hoofdstuk 2 bevat een leeswijzer waarin het gebruik van dit rapport vanuit diverse invalshoeken wordt belicht. Tevens bevat dit hoofdstuk een begrippenlijst en een paragraaf over de rekenmodellen samenhangende veiligheidsfilosofie voor waterkeringen. De verschijnselen opbarsten piping, heave en achterloopsheid worden in hoofdstuk 3 beschreven....
report 1999
document
Calle, E.O.F. (author), Weijers, J.B. (author)
In deze notitie wordt de conceptversie van de nieuwe rekenregel voor de controle op het mechanisme piping bij rivierdijken gepresenteerd. Het is de bedoeling om deze rekenregel in een aantal projecten te gaan toepassen ender directe begeleiding van werkgroep B van de TAW. Na deze eerste fase kan de definitieve regel warden opgesteld en via de...
report 1994
Searched for: author%3A%22Calle%2C+E.O.F.%22
(1 - 20 of 24)

Pages