Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 18 of 18)
document
Kessel, T. van (author), Vanlede, J. (author), Kuijper, C. (author), Kok, J. de (author)
report 2007
document
Jeuken, M.C.J.L (author), Hordijk, D. (author), Ides, S. (author), Kuijper, C. (author), Peeters, P. (author), Sonneville, B. de (author), Vanlede, J. (author)
report 2007
document
Bucx, T.H.M. (author), Sonneville, B. de (author), Bruens, A. (author), Erftemeijer, P.L.A. (author), Kuijper, M.W.M. (author)
report 2007
document
Penning, W.E. (author), Haasnoot, M. (author), Kuijper, M.W.M. (author), Buren, R. van. (author)
report 2006
document
Kuijper, M.W.M. (author)
report 2004
document
Kuijper, C. (author), Steijn, R.C. (author), Roelvink, J.A. (author), Kaaij, T. van der (author), Olijslagers, P. (author)
report 2004
document
Kuijper, M.W.M. (author)
report 2003
document
Peters, B.G.T.M. (author), Liek, G.A. (author), Wijsman, J.W.M. (author), Kuijper, M.W.M. (author), Van Eck, G.T. (author)
In 1995 kwamen Vlaanderen en Nederland overeen dat de vaargeul naar Antwerpen verruimd zou worden tot 48/43/38 voet. Dit betekent dat schepen met een maximale diepgang van 48 voet (1 voet is circa 0,3 meter) in één getij naar Antwerpen kunnen varen en dat schepen met een maximale diepgang van 43 voet in één getij vanuit Antwerpen de...
report 2003
document
Stikvoort, E. (author), Berrevoets, C.M. (author), Kuijper, M. (author), Lefèvre, F. (author), Liek, G.J. (author), Lievaart, M.A. (author), Van Maldegem, D. (author), Meininger, P.L. (author), Peters, B. (author), Pouwer, A.J. (author), Schippers, H.K. (author), Wijsman, J.W.M. (author)
Het voor u liggende MOVE Hypothesendocument 2003 is door RIKZ in opdracht van directie Zeeland van Rijkswaterstaat opgesteld. Aan de basis van dit rapport staan zeer vele gegevens die in de loop van soms al tientallen jaren in de Westerschelde verzameld zijn en nog verzameld worden. Het betreft fysische, biologische en chemische informatie, met...
report 2003
document
Crosato, A (author), Kuijper, C. (author)
report 2002
document
Winterwerp, J.C. (author), Kuijper, C. (author)
report 2002
document
Winterwerp, J.C. (author), Kuijper, C. (author)
report 2001
document
Winterwerp, J.C. (author), Jeuken, M.C.J.L. (author), Helvert, M.A.G. van (author), Kuijper, C. (author), Spek, A.J.F. van der (author), Stive, M.J.F. (author), Thoolen, P.M.C. (author), Wang, Z.B. (author)
report 2000
document
Winterwerp, J.C. (author), Cornelisse, J.M. (author), Kuijper, C. (author)
report 1997
document
Kuijper, C. (author)
report 1995
document
Kuijper, C. (author), Cornelisse, J.M. (author), Winterwerp, J.C. (author)
report 1993
document
Kuijper, H. (author), De Gaaij, R.J.P. (author), Van de Paverd, M. (author)
Diktaat waterkeringen voor het HTS onderwijs gemaakt in opdracht van de vereninging K&O (VBKO, Vereniging van Waterbouwers) en de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat.
report 1993
document
Kuijper, C. (author)
Ten einde de doorstroming van de Dordtsche Biesbosch te vergroten wordt overwogen de dam van Engeland, welke de oostwaartse begrenzing van het gebied vormt, op een tweetal plaatsen te verlagen. Daarnaast is een aantal andere ingrepen gepland: de verruiming van kreekprofielen, de aanleg en verwijdering van een aantal dammen, aanpassingen m. b. t....
report 1991
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 18 of 18)