Searched for: contributor%3A%22Van+Helden%2C+G.L.M.+%28mentor%29%22
(1 - 2 of 2)
document
Van Eeten, S.A. (author)
In de baggerpraktijk gaat het vooral om de hoeveelheid zand die geladen kan worden en de tijd die daarvoor nodig is. Om de kosten van het project te kunnen bepalen, is een nauwkeurige schatting van het benodigde aantal beunladingen gewenst. Het bepalen of berekenen van porienvolumes in een beun levert de nodige problemen op. Daarom wordt vaak...
master thesis 1999
document
Veldhuis, A. (author)
Als gevolg van ontgraven, transporteren en verwerken van zand treden volumeveranderingen op. Om deze volumeveranderingen te kunnen berekenen moet de dichtheid in verschillende situaties bekend zijn. Over de situatie 'de dichtheid van zand net nadat het op een vrachtwagen geladen is' is nog erg weinig bekend. Vandaar dat deze situatie met een...
master thesis 1992