Searched for: subject%3A%22IJmuiden%22
(1 - 20 of 44)

Pages

document
Gielen, Christiaan (author)
This thesis explores the potential of a fixed artificial bypass system for a sustainable and eco-friendly approach to coastal management in IJmuiden. The presence of the IJmuiden Port disrupts the natural processes, causing significant morphological changes to the coastal area. Current management practices require frequent dredging and...
master thesis 2023
document
Lambregts, Dorien (author)
The production and consumption of electricity need to be balanced at all times. Due to the ever-growing shift towards renewable energy generation, this poses an increasingly difficult challenge. Currently, supply is regulated to maintain balance. However, there is potential to improve reliability and save costs by shifting the balancing to the...
master thesis 2022
document
van Gemert, Mats (author)
The Eurocodes are design codes, widely accepted throughout Europe, that provide guidelines on how to deal with loads, resistance, and uncertainty. For most type of structures, loads and materials, the Eurocode has been well developed. However, for the loads on coastal structures, caused by wave, water level and current actions, no such Eurocode...
master thesis 2022
document
De Fockert, Anton (author), O'Mahoney, Tom S.D. (author), Nogueira, Helena I.S. (author), Oldenziel, G. (author), Bijlsma, Arnout C. (author), Janssen, Hans (author)
Salt water intrusion through the New Sea Lock of IJmuiden, Netherlands requires mitigation to ensure availability of enough fresh water further inland. For this purpose, a salt screen has been proposed for selective withdrawal of salt water from the Noordzeekanaal in the vicinity of the lock complex. Formulas to assess the withdrawal rate of...
journal article 2022
document
van der Heijden, Ties (author)
This thesis investigates the potential of a large pumping station in IJmuiden, the Nether-lands, for participating in Demand Response. Due to climate change, renewable energy is onthe rise. The intermittency of energy, together with its unpredictable supply, are a big hurdlefor the energy transition. Two methods are promising solutions to this...
master thesis 2019
document
van Maris, Bob (author)
During the design process of the new sea lock in IJmuiden the design wave conditions were described by a bimodal wave spectrum. With a spectral calculation method it was observed that a small low frequency component leaded to a large influence in the force spectrum. This observation served as the starting point for this thesis, where different...
master thesis 2018
document
Oudshoorn, Jeanine (author)
Right before the actual loading of a ship at the quay of steel production company Tata Steel IJmuiden starts, the ship management has to agree upon the stowage plan containing the stowage method and order. However, the company experienced the stowage plan approval was more often accompanied by complex discussion with the ship management. This is...
master thesis 2018
document
Lavies, H.G. (author)
The breakwaters of IJmuiden are of a unique design; a riprap core is covered with a thick impermeable asphalt slab. During construction and after completion, slope instability caused extensive damage. Placement of a concrete cube armour layer prevented further damage to the asphalt, but proved to be unstable and required a significant amount of...
master thesis 2014
document
Zel taat, S. (author)
Design of a lock gate for Nieuwe Zeesluis in IJmuiden becomes a challenge when the boundary conditions limit the choice for the conventional types of the gate. The available width of the lock does not allow a straight rolling gate to be considered as a possible alternative as it is in most similar cases. All the initial efforts of this study...
master thesis 2012
document
Van Kortenhof, B.M.I. (author)
Door toename van omvang van de zeescheepvaart en door schaalvergroting in de zeevaart zal de zeetoegang IJmuiden over enkele jaren niet meer voldoen aan de eisen. Er zal daarom een nieuwe en grotere sluis worden aangelegd in het bestaande sluizencomplex. In een locatiestudie uitgevoerd door Rijkswaterstaat is vastgesteld dat de beste locatie...
master thesis 2012
document
Boetzelaer, M. (author), Komp, E. (author), Eijssen, P. (author), Rienstra, S. (author), Van der Wiel, W. (author)
Rijkswaterstaat heeft in de periode november 2007–oktober 2008 de MIRT-verkenning Zeetoegang IJmond uitgevoerd. Uit de MIRT-verkenning komt als hoofdconclusie naar voren dat er een moment komt, dat de Noordersluis om technische redenen toe is aan een grondige renovatie of vervanging om de zeehavens van het Noordzeekanaalgebied bereikbaar te...
report 2012
document
Melissen, C. (author), Eijssen, P. (author), Teeuwisse, S. (author)
De planstudie als geheel heeft als onderzoekscope het ontwerp, de financiering en de risicoanalyse van een nieuwe zeesluis ter vervanging van de Noordersluis. Er is besloten de planstudie in twee fasen op te delen: • In fase 1 wordt de onderbouwing geleverd voor het nemen van een voorkeursbeslissing, een bestuurlijk beslismoment waarbij scope,...
report 2012
document
Brasser, E.A. (author)
Het Noordzeekanaalgebied strekt zich uit van de IJgeul tot de Oranjesluizen bij Amsterdam. Centraal in het gebied ligt het Noordzeekanaal, dat de havens van het Noordzeekanaalgebied (NZKG) een directe verbinding met de Noordzee biedt. Vanaf de Noordzee kunnen schepen het Noordzeekanaal bereiken via de IJgeul en het zeesluizencomplex in IJmuiden....
report 2012
document
Boeyinga, J. (author)
In opdracht van Rijkswaterstaat heeft een simulatiestudie plaatsgevonden gericht op de toekomstige capaciteit van het sluizencomplex Zeetoegang IJmond tussen zee en het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied. Hiertoe is een simulatiemodel gebruikt dat is ontwikkeld door PMSS (Port and Maritime Systems Simulation). Dit model is ontwikkeld ter beoordeling...
report 2012
document
Rienstra, S. (author), Meulendijk-de Mol, P. (author), Van Zwet, E. (author)
In deze KBA worden dus de kosten en baten berekend van het eerder beschikbaar hebben van een grotere nieuwe sluis (projectalternatief) ten opzichte van de situatie waarin de bestaande Noordersluis in 2029 wordt vervangen door een sluis van vergelijkbare omvang (nulalternatief). In de KBA zijn drie groottes doorgerekend, de breedte is 60, 65 en...
report 2012
document
Brasser, E.A. (author)
Om aan de vereiste ramingnauwkeurigheid te kunnen voldoen zijn alleen die onderdelen van de sluis uitwerkt die een substantieel aandeel van de kosten innemen: deuren, sluishoofden en in mindere mate de kolkwanden. Andere onderdelen zoals weg, terreininrichting worden alleen op hoofdlijn schetsontwerpniveau ontworpen. Voorts zijn specifieke...
report 2012
document
Verkerk, F.S.H. (author)
Simulatoronderzoek naar invaarten in de ontworpen nieuwe sluis met bijbehorende capaciteitsberekeningen. Onderzoek naar ruimtegebruik van de schepen tijdens de vaart, beheersbaarheid van de schepen en sleepbootgebruik
report 2012
document
Vreman, C. (author)
Dit document geeft aan hoe de beheersorganisatie en hulpdiensten in de praktijk (tijdens de bouw en in de nieuwe situatie) omgaan met de nieuwe zeesluis, de Middensluis, de Noordersluis en overige objecten die beïnvloed worden door de aanleg van de nieuwe sluis. Beschreven wordt hoe de nieuwe zeesluis (na inbedrijfstelling) wordt gebruikt, wat...
report 2012
document
Jutte, J.B. (author)
Voorliggend rapport: ‘Duurzame en innovatieve Zeetoegang IJmond’ is het resultaat van een project gericht op het verduurzamen van het ontwerp van de Zeetoegang. Het ontwerp en de bouw van de nieuwe Zeetoegang IJmond is een grote en complexe opgave. Door de omvang van het project hebben veel keuzes een groot effect op de omgeving en op...
report 2012
document
Brasser, E.A. (author)
Voor de Zeetoegang IJmuiden is in de periode tot oktober 2008 een MIRT verkenning uitgevoerd. Deze verkenning heeft geleid tot een Convenant voor de Planstudiefase tussen de betrokken partijen (Rijk, provincie, gemeente), op basis waarvan de minister besloten heeft het project toe te laten tot de Planstudiefase van het MIRT. Er is gekozen om...
report 2011
Searched for: subject%3A%22IJmuiden%22
(1 - 20 of 44)

Pages