Searched for: subject%3A%22IJsselmeer%22
(1 - 20 of 46)

Pages

document
Goossens, Lisa (author)
Since 2019, Rijkswaterstaat has been applying flexible water level management in the IJsselmeer and Markermeer to make the Dutch water system more robust and future proof. The fixed target water level of -0.20 m NAP during summer is replaced by a flexible water level in which the water level can fluctuate between -0.10 and -0.30 m NAP to enlarge...
master thesis 2022
document
van der Heijden, Ties (author)
This thesis investigates the potential of a large pumping station in IJmuiden, the Nether-lands, for participating in Demand Response. Due to climate change, renewable energy is onthe rise. The intermittency of energy, together with its unpredictable supply, are a big hurdlefor the energy transition. Two methods are promising solutions to this...
master thesis 2019
document
Mana, R.N. (author)
master thesis 2017
document
Tjokrokoesoemo, K.J.L. (author)
Het IJsselmeer bestaat uit ongeveer 200 kilometer aan kust met een zeer uitgesproken kwaliteit: openheid. De vele ruimte en de ligging aan het water zijn een aantrekkelijke locatie voor allerlei soorten projecten. Deze hebben door de eeuwen heen overal in het gebied een plekje proberen te vinden. Het resultaat is een opeenstapeling van allerlei...
master thesis 2016
document
Nillesen, A.L. (author), Kothuis, B.L.M. (author), Meyer, V.J. (author), Palmboom, F.J. (author)
This book presents a selection of research-by-design projects developed in the Delta Interventions Studio at the Delft University of Technology, including a short overview of all graduation projects from 2009-2015, and reflections by senior scholars. We hope this book will inspire others working on delta issues and designing interventions. The...
book 2016
document
Gaasbeek Janzen, J.E. (author)
master thesis 2015
document
Feij, C.C.L. (author)
Voor meren is het gebruikelijk de windopzet te voorspellen met een formule die als parameters de strijklengte, de waterdiepte, de invalshoek van de wind en de windsnelheid in het kwadraat heeft. In deze formule zit een constante verwerkt die in de literatuur verschillende waarden heeft. In dit onder-zoek wordt er gekeken naar de gemiddelde...
bachelor thesis 2015
document
Van den Akker, P. (author)
At the moment, for determining the safety of the dike ring areas around the IJsselmeer a possible failure of the Afsluitdijk is assumed to have no influence on loads occurring on the IJsselmeer dikes. As failure of the Afsluitdijk is always possible, the consequences of such a failure should be investigated. The objective of this thesis is to...
master thesis 2015
document
Van Manen, T.R.W. (author)
The degradation of infrastructure and sea level rise cause the existing discharge capacity of the Stevin and Lorentz sluices at the Afsluitdijk to be insufficient. This thesis focuses on the design of a new discharge facility at the Afsluitdijk with the possibility to anticipate on the changing conditions at both the IJsselmeer and Wadden Sea....
master thesis 2014
document
Schoen, J.J. (author)
In 2008 presenteerde de Deltacommissie haar bevindingen om Nederland ook in de toekomst waterbestendig te houden. Aan van de aanbevelingen was het verhogen van het IJsselmeerpeil met anderhalve meter te verhogen, met verstrekkende gevolgen voor de verschillende aan het IJsselmeer liggende steden. Een van deze steden is Lelystad, dat in haar...
bachelor thesis 2011
document
De Jong, R.H. (author)
In 2008 kwam de tweede Deltacommissie met het voorstel om het waterpeil van het IJsselmeer in de toekomst met 1,5 m te verhogen. Door de verwachte zeespiegelstijging zal het namelijk steeds moeilijker worden om het overtollige water van het IJsselmeer af te voeren naar zee. Om dit onder vrij verval te kunnen blijven doen is een peilopzet...
master thesis 2010
document
Anonymus, N.N. (author)
De beleidsnota start met een beschrijving van het gebied, zodat de reikwijdte helder is. De vier pijlers onder het beleid uit deze nota worden daarin beschreven. Het gaat daarbij om (water-)veiligheid, zoetwatervoorziening, ecologie en ruimtelijke inrichting. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de uitgangspunten en het relevante bestaande...
report 2009
document
Bonte, M. (author)
Het Markermeer is meer ‘climate proof’ dan het IJsselmeer en heeft onder het huidige waterbeheer minder last van verzilting als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging en veranderende hydrologie van de Rijn dan het IJsselmeer. Dit blijkt uit een modelstudie waarbij water en chloride dynamisch in de tijd zijn gesimuleerd....
report 2009
document
Meijer, K. (author), Delsman, J. (author), Van Duinen, R. (author), Gotjé, W. (author), Van der Kolff, G. (author), Kramer, N. (author), De Wit, A. (author)
Een seizoensgebonden peilbeheer in het IJsselmeergebied, waarbij in het voorjaar het peil hoger wordt opgezet en in de zomer verder uitzakt, lijkt zowel voor zoetwatervoorziening als voor het versterken van natuurwaarden interessant. In verschillende studies, workshops en beleidsdocumenten is aan dit peilbeheer gerefereerd en gerekend. Aan...
report 2009
document
Witmond, B. (author), Van Meurs, G. (author), Lenselink, G. (author), Lambert, J. (author), Koning, R. (author), Betsema, M. (author), Verbeek, S. (author), Sas, H. (author)
Stichting Wetlands in het IJsselmeer heeft de afgelopen jaren gefungeerd als aanjager van het debat over het IJsselmeergebied. Dit vanuit de onderkenning dat er in de Zuiderzeewerken een nieuwe slag gemaakt dient te worden, omdat zich nu trends en behoeften aandienen die bij de conceptie van de Zuiderzeewerken, honderd jaar geleden, niet kenbaar...
report 2009
document
Van Eekelen, S. (author)
Voor u ligt het rapport 'Haalbaarheid en draagvlak' van Stichting Wetlands in het IJsselmeer, dat een overzicht geeft van de behaalde resultaten van fase 2a van het project. De doelstelling om draagvlak te creëren en media-aandacht te krijgen voor de Wetlands visie is behaald: het IJsselmeergebied als belangrijke ontwikkeling staat op de agenda....
report 2007
document
Bottema, M. (author)
In the period 1997-2007, an extensive wind and wave measuring campaign has been carried out on Lake IJssel and Lake Sloten in The Netherlands. The aim of this campaign was to gather and analyse welldocumented wind and wave measurements of high quality, for a range of fetch, depth and (strong) wind conditions. The data should serve a number of...
report 2007
document
Van Zutphen, F. (author), Van Veen, M. (author), Witmond, B. (author), Voogt, S. (author), Vervoort, K. (author)
Dit document is een van de resultaten van fase 2a van het project Wetlands in het IJsselmeer. Fase 2a richt zich op de haalbaarheid en het draagvlak voor herinrichting van het IJsselmeer. Stichting Wetlands heeft wetenschappelijk onderzoek verricht naar de huidige en toekomstige problemen in het IJsselmeergebied bij ongewijzigd beleid voor...
report 2007
document
Meijer, W. (author)
Dit is het eindrapport van Fase 1 van het project ‘Wetlands in het IJsselmeer’, waarin een integrale langetermijnvisie is ontworpen voor herinrichting van het IJsselmeergebied. Daartoe is, in samenspraak met deskundigen, overheidsinstanties, NGO's en andere belanghebbenden, een diepgaande analyse uitgevoerd van bestaande en toekomstige problemen...
report 2006
document
Haasnoot, M. (author), Kranenbarg, J. (author), Buren, R. van. (author)
report 2005
Searched for: subject%3A%22IJsselmeer%22
(1 - 20 of 46)

Pages