Searched for: subject%3A%22IJsselmeergebied%22
(1 - 9 of 9)
document
Zwaneveld, P. (author), Verweij, G. (author)
Het primaire doel van deze studie is het bepalen van de economisch optimale toetskans voor de Afsluitdijk en andere dijken. Uit de studie blijkt ook dat het welvaartsverhogend is de Afsluitdijk te versterken conform een recent kabinetsbesluit. Als daarnaast wordt uitgegaan van pompen op de Afsluitdijk en de Houtribdijk én indien alle dijkringen...
report 2014
document
Anonymus, A. (author)
Het Deltaprogramma IJsselmeergebied is een van de negen deelprogrammas van het nationale Deltaprogramma. De deelprogrammas ontwikkelen strategien om de nationale opgaven op het gebied van waterveiligheid en zoetwater aan te pakken. De gebiedsgerichte deelprogrammas, zoals het Deltaprogramma IJsselmeergebied, leggen de verbinding met regionale...
report 2011
document
Anonymus, A. (author)
Het IJsselmeergebied heeft een belangrijke functie voor de waterhuishouding van Nederland (waterafvoer en watervoorziening) en de inrichting ervan is van grote invloed op de beveiliging van de omgeving tegen overstroming. Het gaat om een uniek waterlandschap, met grote cultuurhistorische waarde. Het biedt ruimte voor wonen, recreatie en allerlei...
report 2011
document
Bonte, M. (author)
Het Markermeer is meer ‘climate proof’ dan het IJsselmeer en heeft onder het huidige waterbeheer minder last van verzilting als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging en veranderende hydrologie van de Rijn dan het IJsselmeer. Dit blijkt uit een modelstudie waarbij water en chloride dynamisch in de tijd zijn gesimuleerd....
report 2009
document
Kramer, N.L. (author), Verhoeven, G. (author), Passchier, R.H. (author)
report 2008
document
Jong, M.P.C. de (author), Stolker, C. (author)
report 2004
document
Lee, G.E.M. van der (author), Duel, H. (author), Groot, S. (author), Aarts, H. (author), Pouwels, R. (author)
report 2000
document
Van der Wildt, C.D. (author)
Op 14 juni 1989 is de Wet op de waterhuishouding ingevoerd. Ingevolge artikel 16 van die Wet jo. de artikelen 11 t/m 18 van de Uitvoeringsregeling waterhuishouding (UWH), welke laatste in werking zijn getreden op 1 juli 1990, een peilbesluit dient te worden genomen met betrekking tot de in dit besluit genoemde wateren. Bij de vaststelling van...
report 1992
document
Pagee, J.A. van (author), Smits, J.G.C. (author)
report 1984
Searched for: subject%3A%22IJsselmeergebied%22
(1 - 9 of 9)