Searched for: subject%3A%22beheer%22
(1 - 20 of 45)

Pages

document
Liu, Xiaokang (author)
Centraal Beheer is a representative building of structuralism architecture. It was very groundbreaking back at that time. But now, after half a century, many problems appear. In this renovation project, I use the strategy of making variation and hierarchy to explore its flexibility, turn the old building into new usage.
master thesis 2019
document
Boogaard, Jeroen (author)
This project seeks to give new purpose to the Centraal Beheer building in Apeldoorn, designed by Herman Hertzberger, by introducing a new Montessori Education program, containing a Primary School and Secondary School. Through interventions this design aims to redefine the spatial structure of Centraal Beheer, to create a well functioning...
master thesis 2019
document
Uittenbogert, Josefine (author)
This project discovers the future of structuralism by transforming the Centraal Beheer building of Herman Hertzberger into a art and dance academy. Hereby looking at the possibilities to create hierarchy in the building without affecting the value and structural appearance.
master thesis 2019
document
Dankers, Jelmer (author)
This project elaborates on the transformation design for a professional handball academy in the former Centraal Beheer building in Apeldoorn by Herman Hertzberger. It aims to discover the possibilities and limitations of this icon of Dutch Structruralism, using three different Heritage approaches for transformation being 'preservation', ...
master thesis 2019
document
Vreugdenhil, H.S.I. (author), Bout, Astrid (author), Olde Monnikhof, Koen (author), wolf, yuri (author), hamilton, marja (author)
In het prestatiecontract Beheer en Onderhoud IJsseldelta en Twentekanalen is een ‘Leerteam’ opgenomen. De contractpartijen gaan hierin gezamenlijk op zoek naar innovaties om het beheer en onderhoud van het gebied duurzamer en betaalbaarder te maken. De effectiviteit van het Leerteam kan onder andere vergroot worden door onder andere de...
journal article 2019
document
Lim, Jinhyuck (author)
This project is dealing with Centraal Beheer Office, designed by Herman Hertzberger, one of the most representative Structuralism Architects. Despite its architectural meanings and values, Centraal Beheer Office is now disconnected from its surroundings and possess various problems such as sustainability. Since Structuralism Architecture pursued...
master thesis 2018
document
Wang, Feng (author)
The graduation project attempts to discuss the possibilities of renovating the Centraal Beheer building located in Apeldoorn, the Netherlands.
master thesis 2018
document
Gevers, Dirk (author)
Discovering the future potential of Structuralism, by redesigning Centraal Beheer and revitalize its inherent concepts
master thesis 2018
document
Abbringh, D.J. (author)
conference paper 2014
document
Petiet, T.Y. (author)
Woonwensen zijn onderhevig aan de invloed van tijd. Maar ook de crisis heeft woonwensen beïnvloed. Hoe gaan woningcorporaties hiermee om? Hebben woonwensen wel invloed op het strategisch voorraadbeleid van woningcorporaties?
master thesis 2014
document
Van Steveninck, I. (author)
This research deals with the general problem of existing foundation of civil infrastructure in the Netherlands that is generally not included in the maintenance management cycle. This can lead in some cases to highly undesirable situations where a lot of time and money must be spent in order to provide a safe and available infrastructure...
master thesis 2013
document
Jorissen, R. (author), De Looff, H. (author), Labrujere, A. (author)
Begin 2012 is in het kader van de vergunningverlening van een getijcentrale in de Oosterscheldekering geconstateerd dat als gevolg van de doorgaande verdieping van de ontgrondingskuilen op diverse plaatsen langs de rand van de ontgrondingskuilen zettingsvloeiingen en afschuivingen zijn opgetreden. Het meest urgente gevolg hiervan is dat de...
report 2013
document
Vollebregt, D.W.P. (author), Vos, Y.R. (author)
‘The building life cycle in a complex and dynamic multi-stakeholder environment. Increasing the effectiveness of information with the aid of BIM at Amsterdam Airport Schiphol.’ This research is conducted to deepen the practical use of BIM. In the literature it is said that BIM is the new phenomena that will improve multiple defects within the...
master thesis 2012
document
Davidse, M.P. (author)
Veel asfaltdijkbekledingen in Nederland hebben inmiddels een hoge leeftijd bereikt. Hierdoor neemt het onderhoud aan de bekledingen toe. Uit een inventarisatie onder beheerders van asfaltdijkbekledingen is gebleken dat er behoefte is aan een beheermethode voor de asfaltdijkbekledingen. In dit rapport zijn de resultaten beschreven van een case...
report 2011
document
Van Egmond, M.H. (author)
Met als bijlage: presentatie. Met dit onderzoek is inzicht verkregen in de manier waarop ruimtelijke kwaliteit bij een gebiedsontwikkelingsproces. Op basis van een literatuuronderzoek, interviews en case-analyses is een beeld gegeven van de manier waarop ruimtelijke kwaliteit in verschillende fasen in het proces besproken wordt. Hoe eerder in de...
master thesis 2008
document
Konings, R.V.E. (author)
Het beheer en onderhoud aan de openbare ruimte is een publieke taak die onder andere door de gemeente wordt uitgevoerd. Deze taak vereist veel financi middelen die vaak niet beschikbaar zijn. Dit onderzoek gaat in op de mogelijkheden om de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beheer en onderhoud te kunnen meten met prestatie-indicatoren en...
master thesis 2007
document
Cleveringa, J. (author), Israël, C.G. (author), Dunsbergen, D.W. (author)
Het doel van dit rapport is tweeledig: 1 Demonstreren hoe advisering voor het kustbeheer en kennisopbouw volgens de KUST2005-werkwijze samengaat. 2 De morfologische ontwikkelingen en processen rond de westkust van Ameland en het Zeegat van Ameland samenvatten. Daarbij volgen uit de nieuw opgebouwde kennis van het gebied twee alternatieve...
report 2005
document
Schoor, M.M. (author), Van der Veen, R. (author), Stouthamer, E. (author)
Dit werkdocument is een achtergronddocument bij de studie naar de morfologische potenties van het rivierengebied, zoals die in opdracht van het hoofdkantoor (WONS-inrichting, vanaf 2003 Stuurboord) wordt uitgevoerd. In het eindrapport van deze studie: Kansrijkdom voor rivierecotopen van historisch en geomorfologisch perspectief (Middelkoop et al...
report 2003
document
Meininger, P.L. (author), Vethaak, A.D. (author)
In 1986-1987 is de grootschalige bergingslocatie voor verontreinigde baggerspecie ‘De Slufter’ ten zuidwesten van de Maasvlakte gerealiseerd. De droogvallende delen van De Slufter vormen in sommige jaren een aantrekkelijk broedgebied voor kustbroedvogels: er is rust, ruimte en voedsel in de directe omgeving. Vaak brengen kustbroedvogels (Kluut,...
report 2003
document
Kabuta, S.H. (author), Groskamp, H. (author)
Hoewel de graadmeters binnen het project Graadmeterontwikkeling Noordzee (GONZ) de diversiteit (soorten en ecosystemen) en ecologische processen in het Noordzee-ecosysteem beschrijven, is de bruikbaarheid door diverse bestuursorganen nog niet duidelijk. In november 1999 constateerde de klankbordgroep tijdens de jaarlijkse bijeenkomst ter...
report 2001
Searched for: subject%3A%22beheer%22
(1 - 20 of 45)

Pages