Searched for: subject:"milieu"
(1 - 20 of 63)

Pages

document
Gorny, R.A. (author)
Learning to account for material formation as 'embodied and embedded, relational and affective' figurations amounts to nothing less than an ethical project. This paper speculates on the agentic status of material arrangements to address a certain impasse yet to be overcome in the productive understanding of the built environment. In its central...
journal article 2018
document
Van Wee, G.P. (author), Maat, C. (author), De Bont, C. (author)
Elektrisch rijden is één van de manieren om de milieubelasting en het fossiele energiegebruik van personenmobiliteit te verminderen. We geven een overzicht van categorieën beleidsinstrumenten die beschikbaar zijn om aanschaf en gebruik van elektrische auto’s te stimuleren. Daaraan voorafgaand presenteren we een conceptueel model waarin de...
journal article 2015
document
Maat, K. (author), Van Wee, G.P. (author), De Bont, C.J.P.M. (author)
Elektrisch rijden is één van de manieren om de milieubelasting en het fossiele energiegebruik van personenmobiliteit te verminderen. We geven een overzicht van categorieën beleidsinstrumenten die beschikbaar zijn om aanschaf en gebruik van elektrische auto’s te stimuleren. Daaraan voorafgaand presenteren we een conceptueel model waarin de...
journal article 2015
document
De Boo, M. (author)
journal article 2009
document
Van Heezik, A.A.S. (author)
Strijd om de rivieren, 200 jaar rivierenbeleid in Nederland beschrijft de geschiedenis van het Nederlandse rivierenbeleid vanaf het einde van de achttiende eeuw tot heden. Centraal in dit onderzoek staan de gebeurtenissen en ontwikkelingen die hebben geleid tot de opkomst en ondergang van het streven naar de volmaakte, normale rivier. Dit...
doctoral thesis 2007
document
Graveland, J. (author)
Nederland en Vlaanderen hebben het strategische besluit genomen om de vaargeul naar Antwerpen te verruimen zodat schepen met een diepgang van 13.1 m de haven getij-ongebonden kunnen bereiken. Voordat daarmee begonnen kan worden moeten diverse procedures doorlopen worden. Een ervan is een m.e.r. waarin de milieu-effecten van de beoogde verruiming...
report 2005
document
Kornman, B.A. (author), Blauw, T. (author), Bil, M. (author), Van der Meij, V. (author), Van den Berg, M. (author)
De Kaderrichtlijnwater (KRW) is een Europese richtlijn die ervan uitgaat dat water een erfgoed is dat beschermd en verdedigd moet worden. De richtlijn geeft het kader voor de bescherming van het oppervlaktewater en grondwater. Doel van de richtlijn is o.a. het beschermen en voorkomen van verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen en het...
report 2004
document
Suijlen, J.M. (author), Vethaak, A.D. (author), Laane, R.W.P.M. (author)
1. Het ongeluk met de 63 vaten en de containers is gebeurd in en in de omgeving van ecologisch belangrijk geclassificeerde gebieden, zoals het Friese Front, de Scholbox en de Waddenzee. 2. De vaten bevatten een zuur mengsel van arseen-, chroom- en koperverbindingen (CCA-verbindingen). In dit geval zijn de koperverbindingen de meest giftige voor...
report 2004
document
De Groot, I.R.E. (author)
master thesis 2003
document
Stutterheim, S. (author)
Tot juni 1996 werd baggerspecie uit het Rijnmondgebied op Loswal Noord gestort. Deze baggerspecie heeft het al bodemleven op de loswal bedolven dat daardoor grotendeels verdwenen is. In de vier jaar na juni 1996 is het bodemleven grotendeels teruggekeerd, vooral wat betreft de kleinere organismen. Het bodemleven is echter nog niet op hetzelfde...
report 2002
document
Anonymous, A. (author)
In deze deelnota worden de volgende thema's behandeld voor de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en de bijdragen die het Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) project beoogt: - Het ruimtegebruik in het haven- en industriegebied. Hier komt niet alleen het ruimtetekort voor de economische groei aan de orde, maar ook de ruimtevraag vanuit de...
report 2001
document
Klunder, G. (author)
book 1999
document
Teeuw, P.G. (author), Ravesloot, C.M. (author)
Afhankelijk van de hellingshoek van een dak en de sort beplanting op het dak onderscheiden wij vier typen begroeide daken; intensief plat of hellend dak en extensief plat dak of hellend dak. Bij onderhoudsintensieve daken moet regelmatig gewied en bemest worden. Extensieve beplantingen kunnen lange droogteperiodes overleven. De constructieve en...
book 1998
document
Van Aalst, I. (author), Lambregts, B.W. (author), Kloosterman, R.C. (author)
book 1998
document
Priemus, H. (author), Kloosterman, R.C. (author), Lambregts, B.W. (author), Kruythoff, H.M. (author), Den Draak, J. (author)
book 1998
document
Hengst, S. (author), Otten, S.R. (author), Klooster, P.J.F. (author), Schmall, D. (author), Mallant, R.K.A.M. (author), Dingemanse, R.D. (author), Nachtergal, J.P. (author), Hartsema, K.E. (author)
other 1998
document
Hengst, S. (author), van der Heijden, E.W.P. (author), Klooster, P.J.F. (author), Schmall, D. (author), Mallant, R.K.A.M. (author), Dingemanse, R.D. (author), Nachtergal, J.P. (author), Hartsema, K.E. (author)
other 1998
document
Jansen, C.M.A. (author), Hengst, S. (author)
other 1998
document
Hengst, S. (author), van der Heijden, E.W.P. (author), Klooster, P.J.F. (author), Schmall, D. (author), Mallant, R.K.A.M. (author), Dingemanse, R.D. (author), Nachtergal, J.P. (author), Hartsema, K.E. (author)
other 1998
document
Hengst, S. (author), van der Heijden, E.W.P. (author), Klooster, P.J.F. (author), Schmall, D. (author), Mallant, R.K.A.M. (author), Dingemanse, R.D. (author), Nachtergal, J.P. (author), Hartsema, K.E. (author)
other 1998
Searched for: subject:"milieu"
(1 - 20 of 63)

Pages