Searched for: subject:"vastgoed"
(1 - 18 of 18)
document
Hermans, M.H. (author), Huizing, D. (author), Amesz, J. (author), Veuger, J. (author)
Gemeenten zijn een belangrijke speler als het gaat om opdrachtgeverschap in de bouw; ze nemen gezamenlijk meer dan de helft van de totale bouwproductie vanuit de overheid voor hun rekening (EIB, 2016). De opdrachtgevende rol is binnen gemeenten veelal op verschillende plaatsen belegd. Deze fragmentatie bemoeilijkt professionalisering en...
book chapter 2017
document
van der Voordt, Theo (author)
Zorgvastgoed neemt in de Barometer Maatschappelijk Vastgoed een steeds prominentere plaats in. Waar de eerste Barometers nog volledig gefocust waren op gemeentelijk vastgoed, wordt vanaf 2013 een groeiend deel aan zorgvastgoed gewijd, met als kernboodschap: meer marktwerking, extramuralisering en scheiden van wonen en zorg vragen om nieuwe...
book chapter 2017
document
van Kats-Schouwerwou, Maaike (author), Hermans, M.H. (author), van Wijk, Arthur (author)
De druk op de effectiviteit en doeltreffendheid van vastgoedactiviteiten neemt toe. Ook gemeenten focussen op een doelmatige inzet van middelen, aansluiting bij beleidsdoelstellingen en een hoge ‘cost efficiency’. Daarnaast krijgen gemeenten er steeds meer taken bij, terwijl daar nauwelijks extra middelen tegenover staan. Hoewel vastgoed - zoals...
book chapter 2016
document
van Wijk, Arthur (author), Koorneef, Sanne (author), Hermans, M.H. (author)
De zorg in het algemeen, en daarmee ook die in ziekenhuizen, is volop in beweging. Een beweging die niet even gemakkelijk gevolgd kan worden door de gebouwenportefeuille van ziekenhuizen. Zo neemt het aantal benodigde vierkante meters al flink af als gevolg van talloze technologische ontwikkelingen en zien we een beweging van concentratie en...
book chapter 2016
document
Priemus, H. (author)
Op 1 juni 2015 was ik 50 jaar verbonden aan de Technische Universiteit Delft, sinds 1 september 1977 als hoogleraar. Deze mijlpaal was aanleiding voor mij om enkele autobiografische notities inzake mijn werkzaamheden in de periode 1965-2015 te bundelen. Ik werk vier onderzoekssporen uit: volkshuisvesting; bouw en vastgoed; ruimtelijk en...
book 2015
document
Korthals Altes, W.K. (author), Louw, E. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), Groetelaers, D.A. (author), Boumeester, H. (author), De Vries, P. (author), Dol, C.P. (author)
Dit onderzoek verkent wat de mogelijke opbrengsten van het vastgoed zijn bij de ontwikkeling van de Dokzone in de periode 2025-2050. Het is niet gebruikelijk om voor deze termijn opbrengsten te ramen.
report 2011
document
Teeuw, P.G. (author), Ravesloot, C.M. (author)
Dakbegroeiing in de stad levert een maatschappelijk voordeel in termen van leefmilieu en waterbuffering, mits toegepast op de juiste plek op grotere schaal. Dit potentieel kan alleen benut worden als de verschillende partijen zich goed organiseren in de samenwerking, en als de kosten en baten zichtbaar gemaakt kunnen worden: voor de eigenaar, de...
book 2011
document
De Vries, J.C. (author)
Steeds vaker wordt vastgoed gebruikt om op een of andere wijze de prestatie van de organisatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door een verbeterde uitstraling, een kostenreductie of verhoging van de motivatie van medewerkers. Probleem is dat niet op te maken is in hoeverre de effecten het gevolg zijn van de vastgoedingreep of van een verandering in...
doctoral thesis 2007
document
Van der Heijden, H.M.M. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Vries, P. (author)
In de praktijk van de woningproductie is er regelmatig discussie over de gronduitgifteprijs: de prijs die de grondexploitant in rekening brengt bij de vastgoedexploitant. Deze discussie spitst zich toe op de prijs die de gemeente (als grondexploitant, bijvoorbeeld in een bouwclaimmodel) in rekening brengt bij projectontwikkelaars. Dit rapport...
report 2006
document
Lambregts, B.W. (author), Spaans, M. (author)
book 1998
document
Hulsman, C.L. (author), Knoop, F.A.M. (author)
Al enkele jaren is er op ruime schaal sprake van structurele leegstand in kantoorgebouwen. In 1996 heeft de kantorenmarkt zich hersteld en is de vraag fors toegenomen. Dit herstel heeft zich in 1997 met name doorgezet in het midden- en topsegment. In diverse deelmarkten verbeteren de huurprijzen en neemt de leegstand af. Een groot deel van de...
book 1998
document
Lambregts, B.W. (author), Spaans, M. (author)
book 1997
document
Rietdijk, M. (author), De Jong, J. (author)
Verslag van de studiemiddag op 3 november 1994, georganiseerd door Faculteit der Geodesie (Technische Universiteit Delft), Vereniging voor Geografische informatie en Vastgoedinformatie (VGVI) en RAVI Overlegorgaan voor vastgoedinformatie.
book 1995
document
Van Langen, H.G.P. (author)
book 1995
document
Zevenbergen, J.A. (author), De Jong, J. (author), Bogaerts, M.J.M. (author)
Mede door de toenemende technische mogelijkheden is de privacybescherming binnen de vastgoed informatie sterk in de belangstelling komen te staan. Vele vastgoedregistraties bevatten immers persoonsgegevens, dat wil zeggen gegevens omtrent individuele natuurlijke personen. Gedacht kan hierbij worden aan de registraties van de rechtstoestand (bij...
book 1993
document
Louw, E. (author)
book 1993
document
Haffner, M.E.A. (author)
book 1992
document
De Scheemaker, A. (author)
book 1991
Searched for: subject:"vastgoed"
(1 - 18 of 18)