Collection: education
(18,241 - 18,260 of 20,454)

Pages

document
Schouten, A.A. (author)
Een alternatieve methode voor erosiebestrijding. Een offshore pijpleiding die op de bodem van de zee gelegd wordt, is vaak onderhevig aan uitwendige krachten die de constructie kunnen beschadigen. Om zo'n pijpleiding te beschermen tegen deze krachten, kan de leiding worden ingegraven. In zand kan de ingraving gerealiseerd worden door de bodem...
master thesis 1999
document
Klein, M.D. (author)
Large-scale, marine sand mining in front ofthe Dutch coast might be necessary in the near future in order to meet the needs of sand for regular engineering works and/or for a possible second Maasvlakte or a national airport on an artificial island. In order to make a socio-economically and environmentally sound decision with respect to location...
master thesis 1999
document
Van Alphen, M.J. (author)
Dit afstudeerverslag omvat de studie naar de toepasbaarheid van een multifunctionele waterkering aan de rivier 'de Waal' in Zaltbommel. Zaltbommel kampt met een tekort aan bouwgrond voor woningbouw. Als de woonwijk 'de Waluwe' in Zaltbommel-zuid in hetjaar 2000 is volgebouwd heeft de gemeente geen enkele ruimte meer beschikbaar voor woningbouw....
master thesis 1999
document
Van der Kraan, M. (author)
Deze afstudeeropdracht betreft het onderzoek naar het mogelijke versteilen van de Hollandse kust. Het versteilen van de kust is het verdiepingsverschijnsel waarbij de dieptelijnen kustwaarts verschuiven. Deze verschuivingen van de dieptelijnen gaan gepaard met zandverlies op dieper water waardoor het kustprofielletterlijk steiler wordt. Dit...
master thesis 1999
document
Van Gorp, A.C. (author)
master thesis 1999
document
Te Gussinklo Ohmann, D.B. (author)
Artificial nourishment is an often used measure along the Dutch coast. Advantages are, amongst others, the lower costs, no negative influence on recreation and in contrast to hard measure it does not have negative consequences for the adjacent coastal areas. A disadvantage is that in most cases a repetition of the nourishment will be necessary...
master thesis 1999
document
Battaglia, S. (author)
master thesis 1999
document
Meijer, M. (author)
The objective of this project, undertaken from November '98 until June '99 at Hoogovens Research & Development, was to improve the description of the heat transport in a packed bed as found in the pellet firing process and in particular determine the influence of certain process variables, namely temperature, gas flow rate and bed voidage....
master thesis 1999
document
Kamphuis, E.H. (author)
For the city of Kampen along the IJssel river a movable flood defence has been designed. This is a floating barrier, which floats up when the water reaches a critical level. This solution was favored because of the limited space and the historical waterfront view.
master thesis 1999
document
De Weijze, J.R. (author)
Het volbouwen van Nederland zorgt vandaag de dag voor een vergroting van de aandacht voor ondergronds bouwen. Een manier om ondergronds o.a. verkeers- en spoortunnels aan te leggen is door deze te boren. De overlast voor mensen, bebouwing en natuur wordt op deze manier tot een minimum beperkt. Een belangrijk aspect van tunnels is altijd de...
master thesis 1999
document
Cohen, P.F.D. (author)
Rijkswaterstaat overweegt enkele sluizen in de Haringvlietdam ook bij hoogwater te openen. De dam is een onderdeel van de Deltawerken die als hoogwaterkeringen zuidwest-Nederland bescherrnen tegen overstromingen. De aanleiding van dit plan vorrnen de effecten van de aanleg van de dam op het ecosysteem in het Haringvliet en in de Voordelta. Door...
master thesis 1999
document
Hellebrand, S.L.M. (author)
The Port of Colombo, Sri Lanka, is an important hub port in the Indian Ocean. A hub port is a port with mainly transhipment (and in this case container) throughput, which means that most of the cargo is not for the country itself, but for countries in the region. The yearly container throughput at the Port of Colombo reached its full capacity of...
master thesis 1999
document
Van den Berk, M. (author)
Existing stability relationships for toe and slope structures of rubble mound breakwaters (e.g. by Gerding and Van der Meer) are empirical and do not give a clear insight in the actual physical processes near the structure. In this research an attempt is made to enlarge this insight and to derive new stability relationships in which this insight...
master thesis 1999
document
De Vries, M.J. (author)
Flooding of an area can be described mathematically and by the use of scale models. The different flow regimes can be discerned using the scale model and then these regimes can be modelled using mathematical relations. This mathematical description can then be used to design simulation computer code for such a flooding. The first part ofthis...
master thesis 1999
document
Thewissen, A.P.J.J. (author)
master thesis 1999
document
Janse, J.E. (author)
master thesis 1999
document
Mulderij-Meijer, G.J. (author)
Experimenteel onderzoek naar de validiteit van een sediment pick-up functie. Sinds 1988 is door Bakker en Van Kesteren gerapporteerd over de ontwikkeling van een sediment pick-up theorie. De theorie beschrijft erosie van horizontale zandlagen onder invloed van hoge stroomsnelheden. Uit de theorie is op analytische wijze een sediment pick-up...
master thesis 1999
document
De Neree Tot Babberich, C.E.F. (author)
master thesis 1999
document
Bosch, S. (author)
Veranderingen in de mobiliteit zoals toename van de mobiliteit en diversivering van de vervoervraag stellen nieuwe eisen aan vervoersknooppunten. Het vertrouwde treinstation zal zich onder invloed van deze veranderingen ontwikkelen tot een mobiliteitsknoop met een grotere omvang dan het traditionele treinstation en een grote variƫteit aan...
master thesis 1999
document
Kootstra, R.H. (author)
Het toepassen van transferia is een nieuwe poging het massale autogebruik te verminderen. Door een gedeelte van de reis gebruik te maken van de auto en een ander gedeelte per openbaar vervoer, zogenoemde combi-ritten, wordt geprobeerd negatieve effecten (onbereikbaarheid, milieubelasting) te verminderen. Het transferpunt, waar wordt overgestapt...
master thesis 1999
Collection: education
(18,241 - 18,260 of 20,454)

Pages