Aanbestedingsdossier voor het project "Aanleg oeververdedigingswerken rechteroever Surinamerivier en linkeroever Commewijnerivier"