Bouwconstructieve analyse van naoorlogse eengezinshuizen in de non-profit huursector 1946-1980