Hydraulica en morfologie van efemere rivieren met infiltratie