Caland en de betekenis van zijn werk voor Rotterdam