Ant Colony Optimization for the Travelling Salesman Problem - Mieren Kolonie Optimalisatie voor het Handelsreiziger Probleem