Jack-ups, Het transport en de installatie; onderhoudsaspecten