Een vereenvoudigd lange termijn waterkwaliteits model voor de Noordzee