Herontwerp BOS-Rijntakken: Voorstudie aanvullingen technisch onderwerp