Regionaal volkshuisvestingsplan haaglanden: Balans tussen herstructurering en behoud kernvoorraad