Searched for: subject%3A%22golfhoogte%22
(1 - 20 of 36)

Pages

document
Caires, S. (author)
Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd in het kader van het meerjarige project "Advisering steenbekledingen Zeeland" voor het Projectbureau Zeeweringen (PBZ). Voor het ontwerpen van steenzettingen met Steentoets wordt door PBZ in Zeeland gebruik gemaakt van correcties op de uit 1997 stammende golfcondities, die destijds met SWAN zijn berekend ...
report 2012
document
Van Loon-Steensma, J.M. (author), Slim, P.A. (author), Vroom, J. (author), Stapel, J. (author), Oost, A.P. (author)
Dit rapport geeft een samenvatting van relevant onderzoek naar de golfreducerende werking van kwelders en schetst de randvoorwaarden voor kweldervorming. Kwelders vormen een zone in het intergetijdengebied die de golven beïnvloeden door de weerstand van de bodem en de kweldervegetatie. De golfreducerende werking is afhankelijk van de hoogte en...
report 2012
document
Klein Breteler, M. (author), Wenneker, I. (author)
In Klein Breteler (2007) staat dat bij sommige proeven de golfhoogteoverschrijdingskromme van de inkomende golven niet correct lijkt. De golfhoogteoverschrijdingskromme laat een overmaat (Scheldegoot) of tekort (Deltagoot) aan zeer hoge inkomende golven zien. In het huidige document is gekeken naar beide situaties: proef P25 in de Deltagoot, en...
report 2008
document
Anonymus, A. (author)
Beschrijft de berekeningsmethoden en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de hydraulische randvoorwaarden en geeft voor elk dijkringgebied de hoogwaterstanden (de zogenaamde toets- en rekenpeilen). Voor de zee en estuaria zijn ook de golfrandvoorwaarden opgenomen. Errata toegevoegd met name voor de Maas.
report 2007
document
Caires, S. (author)
report 2007
document
Steetzel, H.J. (author), Coeveld, E.M. (author), Graaff, J. van de (author), Diermanse, F.L.M. (author), Gent, M.R.A. van (author)
report 2007
document
Caires, S. (author)
report 2007
document
Diermanse, F.L.M. (author), Weerts, A.H. (author), Wenneker, I. (author), Groeneweg, J. (author)
report 2005
document
Groeneweg, J. (author), Dingemans, M.W. (author)
report 2003
document
Groenweg, J. (author)
report 2002
document
Anonymus, A. (author)
Beschrijft de berekeningsmethoden en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de hydraulische randvoorwaarden en geeft voor elk dijkringgebied de hoogwaterstanden (de zogenaamde toets- en rekenpeilen). Voor de zee en estuaria zijn ook de golfrandvoorwaarden opgenomen. Op de bijgeleverde CD-ROM staat het PC-programma Hydra 2001. Hiermee is het...
report 2002
document
Gent, M.R.A. van (author)
report 1999
document
Groenendijk, H.W. (author), Gent, M.R.A. van (author)
report 1998
document
Groenendijk, H.W. (author)
report 1998
document
De Ronde, J.G. (author), Van Marle, J.G.A. (author), Roskam, A.P. (author), Andorka Gal, J.H. (author)
Als de aanstaande nieuwe "Wet op de waterkeringen" van kracht wordt, moet om de vijfjaar een toetsing van de primaire waterkeringen op veiligheid plaatsvinden. Deze toetsing dient op uniforme wijze te gebeuren, zowel wat betreft de ontwerpregels alsook de toepassing van randvoorwaarden, waaronder de hydraulische randvoorwaarden. Hiertoe worden...
report 1995
document
Valk, C.F. de (author)
report 1995
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
report 1995
document
Roskam, A.P. (author)
Voor golven wordt de extreme waarde statistiek gebouwd op maximale waarden van het verloop van de golfhoogte Hm0 tijdens storm. Dit verloop kan bepaald zijn uit metingen of uit model simulaties. Het is uiteraard van cruciaal belang dat deze extremen goed worden geschat en dat er een goed inzicht is in de nauwkeurigheid van die schatting. In dit...
report 1994
document
Valk, C.F. de (author)
report 1994
document
Zitman, T.J. (author)
report 1993
Searched for: subject%3A%22golfhoogte%22
(1 - 20 of 36)

Pages