Getijgootonderzoek: Onderzoek met bodemruwheid ter verifikatie van tweedimensionaal numeriek zoutindringingsmodel - deel B : zout-zoet proeven