GEM, fase 4 - Calibratie pilottoepassingen en uitbreiding functionaliteit