Searched for:
(1 - 20 of 47)

Pages

Slingerbeweging als gevolg van instromend water, berekeningen en metingen aan Ferry-72
Slingerbeweging als gevolg van instromend water, berekeningen en metingen aan Ferry-72
Model experiments on sound transmission from engineroom to accomodation in motorships
Model experiments on sound transmission from engineroom to accomodation in motorships
Fabrieksschema ten behoeve van Prof.Dr.Ir. P.M. Heertjes: Plexiglasfabricage
Fabrieksschema ten behoeve van Prof.Dr.Ir. P.M. Heertjes: Plexiglasfabricage
Herstel van estuariene gradienten in het Waddengebied: Een onderbouwing van de ecologische meerwaarde van dit herstel en een eerste aanzet tot uitwerking
Herstel van estuariene gradienten in het Waddengebied: Een onderbouwing van de ecologische meerwaarde van dit herstel en een eerste aanzet tot uitwerking
Brewery design
Brewery design
Sediment transport for two sands with different grain diameters under combined wave-current sheet flow conditions, part I: Data report
Sediment transport for two sands with different grain diameters under combined wave-current sheet flow conditions, part I: Data report
Een programma voor het roosteren van een nachtdienst-rooster voor medische specialisten
Een programma voor het roosteren van een nachtdienst-rooster voor medische specialisten
De levende natuur als ecosysteemvormer in kustgebieden
De levende natuur als ecosysteemvormer in kustgebieden
Some acoustical properties of ships with respect to noise control Part 1
Some acoustical properties of ships with respect to noise control Part 1
D1.3 Inventarisatie Standaardisatieveld Energie, Geo en Overheidsdomein: Combineren van Energie en Ruimte Informatie Standaarden als Enabler voor Smart Grids
D1.3 Inventarisatie Standaardisatieveld Energie, Geo en Overheidsdomein: Combineren van Energie en Ruimte Informatie Standaarden als Enabler voor Smart Grids
Sand transport in oscillatory sheet-flow; a literature review
Sand transport in oscillatory sheet-flow; a literature review
The relation between the form of cross section the cross section, the method of revetment and the distribution of the water velocities in a waterway
The relation between the form of cross section the cross section, the method of revetment and the distribution of the water velocities in a waterway
De produktie van propeenoxide
De produktie van propeenoxide
De ecologie van de zandige kust van Nederland: Inventarisatie van het marcobenthos van zand en brandingszone
De ecologie van de zandige kust van Nederland: Inventarisatie van het marcobenthos van zand en brandingszone
Het fabriekschema van boriumtrifluoride
Het fabriekschema van boriumtrifluoride
A proposal for standardized measurements and annoyance rating of simultaneous noise and vibration in ships
A proposal for standardized measurements and annoyance rating of simultaneous noise and vibration in ships
Delta: Participatie en social learning in de Delta: Deelresultaat 5 Pilot
Delta: Participatie en social learning in de Delta: Deelresultaat 5 Pilot "Zuidwest-Brabant, Reigersbergsche polder en Zuid-Beverland"
CERISE - Combining energy and spatial information standards as enabler for smart grids - TKI smart grid project: TKISG01010 - D4.1 Semantic mappings to harmonize energy, geo and government-related information models. Work package 40
CERISE - Combining energy and spatial information standards as enabler for smart grids - TKI smart grid project: TKISG01010 - D4.1 Semantic mappings to harmonize energy, geo and government-related information models. Work package 40
Het ontwerpen van een reaktor en de bijbehorende gasscheidingssectie voor de produktie van 18000 ton vinylacetaat per jaar
Het ontwerpen van een reaktor en de bijbehorende gasscheidingssectie voor de produktie van 18000 ton vinylacetaat per jaar
CERISE - Combineren van energie en ruimte informatie standaarden als enabler voor smart grids - TKI smart grid project: TKISG01010 - D2.1 Use case energy balancing information facility. Werkpakket 20
CERISE - Combineren van energie en ruimte informatie standaarden als enabler voor smart grids - TKI smart grid project: TKISG01010 - D2.1 Use case energy balancing information facility. Werkpakket 20
Searched for:
(1 - 20 of 47)

Pages