Searched for: author:"de Groot, H."
(1 - 12 of 12)
document
Wilschut, J.A. (author), De Groot, H. (author)
Schaaleffecten in de afvalinzameling is een studie naar de optimale schaal voor de gemeentelijke afvalinzameling. Uitvoering van afvalinzameling is op verschillende manieren mogelijk, zoals het laten uitvoeren door de eigen gemeentelijke dienst, samenwerken met omringende gemeenten, of uitbesteden aan een overheids- of particulier bedrijf. Dit...
report 2013
document
Van Hulst, B.L. (author), De Groot, H. (author)
Onderzoek naar de kostendoelmatigheid bij burgerzaken en het gecombineerde effect van HRM en digitale dienstverlening. Synergie tussen HRM en digitale dienstverlening? is een studie naar de kostendoelmatigheid bij burgerzaken en het gecombineerde effect van HRM en digitale dienstverlening. In de studie zijn de ingezette HRM en digitale...
report 2013
document
Van Hulst, B.L. (author), De Groot, H. (author)
Doelmatigheid door een digitale overheid is een studie naar de kostendoelmatigheid van digitaal dienst verlenen bij Burgerzaken. In de studie is de digitale dienstverlening en een aantal innovaties gerelateerd aan de kostendoelmatigheid van de afdeling Burgerzaken. De studie geeft allereerst inzicht in de stand van zaken ten aanzien van de...
report 2013
document
van Hulst, B.L. (author), de Groot, H. (author)
Doelmatigheid door een digitale overheid is een studie naar de kostendoelmatigheid van digitaal dienst verlenen bij Burgerzaken. In de studie is de digitale dienstverlening en een aantal innovaties gerelateerd aan de kostendoelmatigheid van de afdeling Burgerzaken. De studie geeft allereerst inzicht in de stand van zaken ten aanzien van de...
working paper 2013
document
Felso, F. (author), Wilschut, J.A. (author), De Groot, H. (author), Niaounakis, T.K. (author)
Een kleine 80% van de Nederlandse gemeenten besteedt de inzameling van huishoudelijk afval uit aan een andere organisatie. Contractvoorwaarden en de kostendoelmatigheid van gemeentelijk afvalbeheer is een studie naar bepalingen uit contracten gesloten met externe partijen en de mate waarin deze de doelmatigheid bevorderen. Eveneens wordt...
report 2012
document
Van Hulst, B.L. (author), De Groot, H. (author)
HRM bij Burgerzaken is een studie naar de effecten van HRM op de kostendoelmatigheid. In de studie zijn ingezette HRM-instrumenten gerelateerd aan de kostendoelmatigheid van de afdeling Burgerzaken. De studie geeft allereerst inzicht in de stand van zaken ten aanzien van HRM. Vervolgens is de kostendoelmatigheid in kaart gebracht, de gemiddelde...
report 2012
document
Van Hulst, B.L. (author), De Groot, H. (author)
De noodzaak van productiviteitsgroei in de publieke sector is nu groter dan ooit. Aan deze noodzaak liggen twee ontwikkelingen ten grondslag. In de eerste plaats staan de financiën van de publieke sector onder druk als gevolg van bezuinigingen. In de tweede plaats worden er op de langere termijn knelpunten op de arbeidsmarkt verwacht als gevolg...
report 2011
document
Felsö, F.A. (author), De Groot, H. (author), Van Heezik, A.A.S. (author)
Dit onderzoek richt zich op de productiviteit van afvalinzameling en -verwijdering in de periode 2001-2009. Het doel is het in kaart brengen van productiviteitsontwikkelingen in de sector, inzicht te verschaffen in de onderlinge verschillen tussen gemeenten en beleidskeuzen te identificeren die doelmatigheid bevorderen. Speciale belangstelling...
report 2011
document
Felsö, F.A. (author), de Groot, H. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
Traditionally, governments have played an important role in waste management due to their responsibility for public health and the environment. Collecting and processing domestic waste has been one of the local government’s core responsibilities for many years. City councils have a lot of freedom with regard to their waste management policy. For...
working paper 2011
document
de Groot, H. (author)
master thesis 1994
document
de Groot, H. (author)
report 1984
document
De Groot, H. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1969
Searched for: author:"de Groot, H."
(1 - 12 of 12)