Strandhuisjes op de taludbekleding bij het waterschap Walcheren