Searched for: author%3A%22Van+der+Vliet%2C+C.%22
(1 - 2 of 2)
document
Van der Vliet, C. (author)
Recent investigations have shown that an increase of the packing density of armour blocks on a slope usually leads to an increased stability. This is also the case for cubes. Test on slopes with cube armour units with different values for the porosity yield an increase of stability until a certain optimum packing density. As a first conclusion...
master thesis 2001
document
Van Broekhoven, R.J. (author), Ter Hoeven, J. (author), Keij, W. (author), Van der Pluym, D. (author), Saltner, C. (author), Stegink, B. (author), Tollenaar, K. (author), Van der Vliet, C. (author)
Het gangbare veiligheidsconcept, van dijken en waterkerende kunstwerken in Rivierenland, biedt ons op langere termijn geen “gegarandeerde” veiligheid. In dit rapport wordt een beeld geschetst van het Rivierenland zoals dat zich als “natuurlijk systeem” zal ontwikkelen in de komende 500 jaar. Het rapport is onderverdeeld in drie stukken; dit zijn...
student report 2000