Searched for: contributor%3A%22Bliemer%2C+M.C.J.+%28mentor%29%22
(1 - 14 of 14)
document
Huibregtse, O. (author)
Een generieke en efficiënte methode is ontwikkeld om evacuaties per auto van gebieden te optimaliseren. De optimalisatiemethode zoekt een evacuatieschema dat – gegeven bepaalde externe factoren - efficiënt en effectief bijdraagt aan het evacueren van een door een ramp bedreigd gebied. Het evacuatieschema bestaat uit evacuatie-instructies (een...
master thesis 2008
document
Jiang, L. (author)
master thesis 2008
document
Beelaerts van Blokland, R.E.F. (author)
Since major airports are reaching capacity, some solutions have to be found to solve the actual transportation problem. The government sees the development of secondary airports as a solution to this problem. First, this would result in air traffic diversion and secondly this would permit new economical opportunities to the concerned region....
master thesis 2008
document
Pel, A.J. (author)
Binnen dit thesis rapport bespreken we een generieke methode voor het evalueren van verschillende typen evacuatie schema’s. Daartoe wordt eerst de theorie over evacuatie (gedrag) samengevat. Bij de theorievorming bespreken we de voornaamste aspecten welk invloed uitoefenen op het keuzegedrag van de evacués. Het betreft dan de keuzen om deel te...
master thesis 2007
document
Zantema, J. (author)
master thesis 2007
document
Balk, M. (author)
Congestie is een veel voorkomend verschijnsel op de Nederlandse wegen. De algemene opinie luidt dat dit ongewenst is en men ziet liever vandaag dan morgen een oplossing aan de horizon verschijnen. Inmiddels al ruim twintig jaar breken de beleidsmakers zich het hoofd over de vraag wat een goede oplossingsstrategie is. De gedachte dat beprijzing...
master thesis 2007
document
Al Mahmoud, Z. (author)
Road pricing is one of the policy instruments that can be applied in a road network to achieve specific policy objectives. The applied toll charges influence the travel behaviour of the different road users resulting in influencing the demand side. The goal of this smdy is to investigate the impacts of applying road pricing on the demand side...
master thesis 2007
document
Van Genugten, W.L.M. (author)
master thesis 2005
document
Zuurbier, F.S. (author)
The thesis presents a generic methodology able to generate optimal controlled dynamic prescriptive route guidance to be disseminated by means of variable message signs (VMS). The methodology is generic in the sense it can be used on any network topology, with any number of VMS's, for different scenario's (e.g. recurrent congestion or accidents),...
master thesis 2005
document
Hiele, R.T.J. (author)
Like in many countries congestion is also a big problem in the Netherlands. Congestion is damaging for the economy, the environment, and our own health. There is a big need for solving this problem. Possible solutions are: increasing road capacity, road pricing, fuel taxation, using other modes of transport, etc. Road pricing is seen as one of...
master thesis 2004
document
Hilderink, I. (author)
Spitsverbreding is een term die veel Nederlanders kennen. In de praktijk betekent het dat er over een steeds langere tijdsduur congestievorming plaatsvindt op het wegennet. Waar men tien jaar geleden nog om 7:00 uur kon vertrekken om ongehinderd het werk te bereiken, dient men nu al om 6:30 uur te vertrekken om dezelfde verkeerssituatie te...
master thesis 2003
document
Goemans, E.C.J. (author)
master thesis 2003
document
Langelaar, B. (author)
master thesis 2003
document
Hiele, R.T.J. (author)
Traffic congestion is an unresolved problem and it has effects not only to the transportation system, but also on other aspects of life (economic, spatial and social). The idea is that 'Road Pricing' can be used to solve this problem. There is a need for an appropriate tool for predicting the effects of 'Road Pricing'. Such a tool could be a...
master thesis 2003
Searched for: contributor%3A%22Bliemer%2C+M.C.J.+%28mentor%29%22
(1 - 14 of 14)