Searched for: contributor%3A%22Teunissen%2C+E.A.H.+%28mentor%29%22
(1 - 6 of 6)
document
Jongejan, R.B. (author)
De observatiemethode wordt gedefinieerd als een geegreerd bouw- en ontwerpproces waarbij de uiteindelijke bouwwijze of het uiteindelijke ontwerp wordt vastgesteld door gebruik te maken van meetgegevens tijdens de bouwfase (naar Van de Kamp en Van Baars, 2003). Hoewel de observatiemethode in de geotechniek al vaker is toegepast en volgens...
master thesis 2004
document
Van de Kamp, R.A.J. (author)
Om diepe bouwputten veilig te kunnen bouwen zijn kostbare maatregelen nodig, zoals het toepassen van stempels en het werken onder verhoogde luchtdruk. In dit afstudeerproject is onderzocht hoe de observatiemethode werkt en of de observatiemethode een beter kosten- en risicomanagement mogelijk maakt voor diepe bouwputten. Met de observatiemethode...
master thesis 2003
document
Friedrich, V. (author)
The stabilisation of the Plavinas dam, Latvia was the subject of this final thesis. The objective was to investigate the weaknesses of the Plavinas dam and to present possible stabilising treatments. This includes a rough estimate on costs and construction methods. Plavinas hydroelectric power station is the most important dam in Latvia,...
master thesis 2002
document
Wehrung, M.J. (author)
Het sluizencomplex Vlissingen is opgebouwd uit stalen damwandconstructies. In de afgelopen 45 jaar is er minimaal onderhoud gepleegd aan deze constructies. De provincie Zeeland was benieuwd naar de huidige staat en de te verwachten restlevensduur van het complex. Witteveen+Bos heeft vervolgens een uitgebreid onderzoek uitgevoerd, waarbij een...
master thesis 2001
document
De Wit, A. (author)
In deze studie naar bouwmethoden onder bestaande bebouwing is een aantal mogelijke alternatieven, voor de bouw van de passage van de Noord/Zuidlijn met het Centraal Station, naar voren gekomen. De behandelde alternatieve bouwmethoden voor de passage van de Noord/Zuidlijn met het Amsterdam Centraal Station zijn: De buizenmethode. Het persen van...
master thesis 2000
document
Van der Stoel, A.E.C. (author)
Bij de aanleg van de Noord/Zuid lijn in Amsterdam moet in de binnenstad een deel van het tracé worden gerealiseerd met behulp van de tunnelboormethode. Gezien de grondverplaatsingen en grondontspanning veroorzaakt door volumeverlies in en consolidatie van de grond tijdens het tunnelboorproces, worden problemen verwacht met betrekking tot ...
master thesis 1996
Searched for: contributor%3A%22Teunissen%2C+E.A.H.+%28mentor%29%22
(1 - 6 of 6)