Searched for: contributor%3A%22Tutuarima%2C+W.H.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 40)

Pages

document
de Reus, J.S. (author)
Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek dat is uitgevoerd aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, sectie waterbouwkunde en vloeistofmechanica van de Technische Universiteit Delft. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en experimenten, verricht in het Laboratorium voor Vloeistofmechanica. Het onderzoek is...
master thesis 2004
document
Van der Wal, J.R. (author)
master thesis 2002
document
Carstens, P.F. (author)
Delta Marine Consultants BV are carrying out the design of a port and Liquified Natural Gas (LNG) receiving terminal at Hazira, Gujarat, North-west India. An essential element of the port is a breakwater, to provide shelter against the waves, currents and sediment transport in the port. The abundance of knowledge and experience in the design of...
master thesis 2001
document
Spek, M.R. (author)
A new and innovative idea to reduce the wave reflection in front of vertical walls is by means of dynamic breakwaters, which dissipate wave energy by using moving elements. These moving elements in combination with a spring and a 'dashpor' to dissipate energy reduce the wave reflection in a wide range offrequencies (see Figure 2-1, 2-2 for...
master thesis 2001
document
Bruinsma, J. (author)
De sleephopperzuiger "Volvox Terranova" is eigendom van Van Oord ACZ en heeft een laadcapaciteit van 20.000 m3. Na het walpersen van de lading blijft een restlading over van ca. ---m3. Het doel van dit onderzoek is een voorstel tot aanpassing van de "Volvox Terranova" te presenteren om de restlading te minimaliseren, zonder de leegzuigproductie...
master thesis 2001
document
Laenen, K.C.J. (author)
Breakwaters can be divided into two maintypes: the classic (rubblemound) type breakwater and the vertical (caisson) type breakwater. In general it is assumed that vertical type breakwaters are more economic than classic type breakwaters, due to the quadratic increase of volume of material needed for the classic type breakwater as a function of...
master thesis 2000
document
Jansens, R. (author)
Filterconstructies hebben als doel constructies te beschermen tegen uitspoeling van grond en beschadiging door wateroverdrukken. Een granulaire filterconstructie bestaat uit een ofmeer lagen van granulairfiltermateriaal, die het onderliggende, loskorrelige basismateriaal tegenhoudt, maar het water doorlaat. Meestal wordt het criterium gehanteerd...
master thesis 2000
document
Bijman, W.B.G. (author)
Een belangrijk aspect bij het bepalen van de resulterende schuifspanning is de niet-lineaire interactie tussen golven en stroming. De grenslagen van de golven en de stroming beinvloeden elkaar wederzijds, waardoor de gemiddelde schuifspanning en de maximale schuifspanning voor de combinatie van golven en stroming groter zijn dan kan worden...
master thesis 2000
document
Smit, S.B. (author)
New developments in the design of off-shore harbours, involving land reclamation and the use of large vessels (draughts larger than 10 meter) have made it necessary for breakwaters to be constructed in deeper water. In deep water, vertical caisson breakwaters have been found to provide better economical solutions than rubble mound breakwaters,...
master thesis 1999
document
Witteman, E.F.C. (author)
This report is the result of the Master of Science thesis of the author, at the Delft University of Technology, sub-Faculty of Civil Engineering. Although a lot is known nowadays about the run-up on smooth and impermeable slopes as well as the run-up on slopes covered with a rock armour layer, the physical properties of the armour layer of a...
master thesis 1999
document
Van Gelderen, P.J.G. (author)
Het ESM veronderstelt dat individueel vallende stenen in water zijdelingse verplaatsingen ondergaan als gevolg van het, tijdens de valbeweging, willekeurig loslaten van wervels van het oppervlak van de steen. In het ESM wordt verondersteld dat bij het storten van een grote hoeveelheid stenen de opbouw van het stortprofiel in twee stadia is te...
master thesis 1999
document
Mann, S. (author)
It is foreseen that the future expansion of the Port of Rotterdam will face the problem of lack of space. A typical Dutch solution to create the necessary area for harbour and industrial terrain, is reclamation of land from the sea. This can be achieved by expanding Maasvlakte I with Maasvlakte 2. The exact amount of required terrain is subject...
master thesis 1999
document
Schepers, M.R. (author)
In een gebied als Nederland met een relatiefflauw oplopende kust, heeft de conventionele stortstenen golfbreker in het verleden de voorkeur gekregen boven andere typen golfbrekers. Binnen de brekerzone wordt de golfhoogte begrensd door de waterdiepte, wat de keuze ten aanzien van de conventioneIe stortstenen golfbreker bevestigt aangezien de...
master thesis 1998
document
Bagheloe, G.S. (author)
Na analyse van de resultaten van de modelproeven zijn de volgende criteria voor Tetrapoden in een enkele toplaag bepaald: Bezwijken Ns=1,2; Start van Schade Ns=1,2 Geen Schade Ns=0.8. Ns is hierbij het schadegetal (golfhoogte gedeeld door relatieve dichtheid en blokdiameter) Na vergelijking van deze criteria met de ontwerpformule voor Tetrapoden...
master thesis 1998
document
Bregman, M. (author)
In de praktijk worden gedurende de bouw van waterbouwkundige constructies aanzienlijke verschillen geconstateerd tussen de hoeveelheid steenmateriaal die wordt geplaatst en de hoeveelheid die volgens het ontwerp zou moeten worden geplaatst. Gebrek aan kwantitatief inzicht in de van belang zijnde factoren leidt ertoe dat geconstateerde...
master thesis 1998
document
Rogge, W.T.H. (author)
Risk analysis to the uncertainties in the execution of reclamation works in front of the Dutch coast for the construction of a new airport in the North Sea.
master thesis 1998
document
Sommeling, B. (author)
De infrastructuur voor de luchtvaart in Nederland dreigt tekort te gaan schieten. Er zijn in de media en in de Tweede Kamer grate discussies gaande over het hoe, waar en waarom van een uitbreiding. In dit afstudeerproject is gekeken naar de mogelijkheid van de (gedeeltelijke) verplaatsing van de luchthavencapaciteit naar een luchthaven in de...
master thesis 1998
document
Weustink, O.W.A. (author)
Laboratory research on the distribution of stones during the dumping process from a side stone dumping vessel. Focus on the variation in the height of the toplayer of the bed protection (degree of leveling). Research in cooperation with Royal Boskalis Westminster.
master thesis 1998
document
Pals, H. (author)
master thesis 1998
document
Boutovski, A. (author)
Experimental research on the stability of dumped stones for bed protections with focus on the gradation of the stones. A bottom protection has more roughness than anticipated. The Shields criterion is still applicable (psi=0.03)
master thesis 1998
Searched for: contributor%3A%22Tutuarima%2C+W.H.+%28mentor%29%22
(1 - 20 of 40)

Pages