Collection: education
(46,121 - 46,140 of 46,624)

Pages

document
Bakker, G (author)
master thesis
document
de Koeijer, G.M. (author)
The aim of this final thesis is the application and comparison of several thermodynamic analysis methods for three different design variables in multi component distillation. The simulations of the distillation columns were mainly done with a program in C based on the method of tray-to-tray calculation. The equilibria on the trays were...
master thesis
document
Poolman, G.C. (author)
In deze literatuurscriptie is gekeken in hoeverre het mogelijk is de molekulaire bewegingen in polymeermengsels te onderzoeken met diëlektrische en dynamisch-mechanische relaxatiemetingen en DSC metingen. Onderzocht zijn mengsels van thermoplasten, copolymeren en vloeibaar kristallijne polymeren (LCP's). Bij relaxatiemetingen wordt een bepaalde...
student report
document
Van Buul, P. (author)
SAFe is a framework that applies both agile and lean practices for developing software. The current trend is that increasingly more organizations develop their software in a globally distributed setting. Although SAFe is being deployed in such a setting, SAFe was not originally developed for such a setting but for a co-located setting. Therefore...
master thesis
document
Cornelisse, S.P. (author)
master thesis
document
Guit, R.E. (author)
master thesis
document
van Konijnenburg, J.T. (author)
master thesis
document
Roobol, C. (author), Bogaard, J. (author)
Het doel van deze taakopdracht was een Bulletinboard voor de vakgroep TVS op te zetten. Een Bulletinboard is een board waar een ieder, die in het bezit is van een modem, op in kan loggen. Men kan middels dit board informatie verkrijgen over de tentamenstof, vragen stellen aan de operator (een medewerker aan de vakgroep) over de collegestof en...
student report
document
De Hoog van Beynen, C (author)
master thesis
document
Snel, K.L. (author)
master thesis
document
Duwel, A.H.C. (author)
master thesis
document
Deen, A. (author)
In dit literatuuronderzoek is een studie verricht naar methoden om op eenvoudige wijze de samenstelling en temperatuur van ternaire heterogene azeotropen te kunnen voorspellen. Met name voor azeotropische destillatie is dit van belang omdat dan op eenvoudige wijze een keuze gedaan kan worden met betrekking tot een geschikte entrainer. Tevens kan...
student report
document
Rusman, P. (author)
Een analyse van de technische en bestuurlijke complexiteit omtrent de landelijke verwijsindex risicojongeren, expliciet gericht op het gebruik van de verwijsindex en daarbinnen in het bijzonder op de meldingsbereidheid van meldingsbevoegden.
bachelor thesis
document
Zijlstra, H. (author)
master thesis
document
Deinum, P.J. (author), Kamerling, F. (author)
In het algemeen kan gezegd worden dat de tracé-keuze van een afsluiting ten dele bepaald wordt door de keuze der sluitingsmethode, voor de Lauwerszee echter gaat deze bewering niet op. De tracékeuze werd daar dermate dwingend bepaald door andere factoren, dat de keuze der sluitingsmethode een open vraag bleef.
master thesis 1970
document
Smit, J.R.K. (author)
De exergiemethode blijkt een handig hulpmiddel bij het beoordelen van het thermische rendement van een proces. Voorwaarde is wel dat het temperatuurnivo voldoende hoog is en dat er grote temperatuur- en druktrajecten warden afgelegd. Verder moet het energieintensieve grootschalige processen betreffen waarbij de energiekosten het grootste deel...
student report
document
Lorist, E. (author)
We generalize a recent result on the ℓs-boundedness of a family of integral operators from the weighted vector-valued Lp(Rd,w;Lq(Ω)) setting to the weighted vector-valued Lp(Rd,w;X) setting for a large class of Banach function spaces X. For this we first extensively study the first part of an unpublished manuscript on the factorization of ℓ2...
master thesis
document
van Eijsden, D. (author)
A study has been carried out at the Department of Chemical Engineering, Loughborough University of Technology (UK), to design and characterise a condensation type monodisperse aerosol generator. The design of this new generator was based on an already existing design, the MAGE (Monodisperse Aerosol GEnerator). The new generator has been shown to...
student report
document
van Beveren, S.C. (author)
New wind turbines for placement in the urban environment appeared in the recent years. These urban wind turbines are still expensive; they produce electricity against higher costs then the current consumer’s price for electricity in the Netherlands. Another drawback for most of the new wind turbines is that they are too small for placement upon...
master thesis
document
Donkers, J..A.J. (author)
In 2005 the Energy research Centre of the Netherlands (ECN) published its first version of the Offshore Wind Atlas of the Dutch part of the North Sea [3]. This version has been updated and improved using longer time series and another approach for the calculation of the roughness of the sea surface. In contradiction to other Wind Atlases which...
master thesis
Collection: education
(46,121 - 46,140 of 46,624)

Pages